Ułatwienia dostępu

gab higienyPrzy szkole działa Gabinet Higieny Szkolnej piel. dypl. Leokadii Głębokiej, na zasadach zapisanych w systemie Narodowego Funduszu Zdrowia, opieka pielęgniarska jest bezpłatna. 

Zakres świadczeń zdrowotnych pielęgniarki w środowisku nauczania i wychowania to zadania związane z organizacją pracy i opieki nad ogółem uczniów i środowiskiem szkolnym oraz zadania związane z opieką nad uczniami poszczególnych klas. Pielęgniarka zajmuje się przeprowadzaniem badań przesiewowych i bilansowych, oświatą zdrowotną i profilaktyką oraz pomocą doraźną. 

W wykonywaniu zadań pielęgniarka szkolna współpracuje z lekarzem rodzinnym, pielęgniarką środowiskowo-rodzinną, innymi pielęgniarkami zatrudnionymi w strukturach organizacyjnych podstawowej opieki zdrowotnej oraz innymi profesjonalistami zatrudnionymi poza strukturami organizacyjnymi ochrony zdrowia (psycholog, pracownik socjalny), lokalnie działającymi systemami społecznego wsparcia i organizacjami wspierającymi rodzinę w sytuacji zdrowia, choroby czy niepełnosprawności.

GODZINY OTWARCIA GABINETU: pon-pt / godz. 8.00 - 10.00 (warsztaty szkolne) / godz. 10.00 - 15.00 (główny budynek szkoły)

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS

Menu logowania

Zapamiętaj