Ułatwienia dostępu

keyboard handPowiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej https://pzs.swiebodzin.pl/ zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019r. poz. 848) oraz Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2018/1523 z dnia 11 października 2018r. ustanawiającą wzór oświadczenia w sprawie dostępności zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2102 w sprawie dostępności stron internetowych i mobilnych aplikacji organów sektora publicznego.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://pzs.swiebodzin.pl/s

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI

Zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych (załącznik do ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. poz. 858) strona internetowa http://pzs.swiebodzin.pl/ jest:

- w pełni zgodna pod względem technicznym,

- częściowo zgodna pod względem treści na niej zawartej:

  • pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie. Odrębną kwestią jest poprawne formatowanie plików tak, by były one dostępne (np. powinny posiadać strukturę znaczników, czyli tagowanie);
  • serwis zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów WORD (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów. W miarę możliwości będziemy to poprawiać, oraz dokładać starań by nowe dokumenty przygotowywane były poprawnie;
  • nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.

PRZYGOTOWANIE OŚWIADCZENIA W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020 roku.

Oświadczenie sporządzono na podstawie samooceny dokonanej przez Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie.

Przy samoocenie i analizie dostępności wykorzystano narzędzie https://achecker.ca/, z którego wynika, że strona jest dostępna pod względem technicznym.

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi w dniu 21.09.2020 r.

INFORMACJE ZWROTNE, DODATKOWE I DANE KONTAKTOWE

1.Publikacja strony https://pzs.swiebodzin.pl/ – 1.09.2012

2.Strona aktualizowana jest na bieżąco.

3.Dostępne w serwisie https://pzs.swiebodzin.pl/ opcje ustawień dostępności:

- przyciski skalowania tekstu zamieszczone w prawym rogu każdego artykułu

- opcja wyboru poziomu kontrastu zamieszczona w sekcji KONTRAST STRONY w lewym bloku MENU strony

- standardowa opcja skalowania strony ( ctrl + scroll)

4.Pod adresem https://pzs.swiebodzin.pl/index.php/kontakt  dostępne są:

- dane teleadresowe siedziby PS w Świebodzinie

- link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich: https://www.rpo.gov.pl/

5. Pod adresem https://pzs.swiebodzin.pl/index.php/kontakt dostępny jest numer telefonu 68 475 74 99, który umożliwia bezpośredni kontakt telefoniczny i zgłoszenie braku dostępności cyfrowej. Powyższymi drogami można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej https://pzs.swiebodzin.pl/ była na poziomie WCAG 2.1.

PZS Galerie

PZS Media

PZS Terminarz

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS