Ułatwienia dostępu

s orlicka

mgr Sabina Orlicka - Dyrektor Szkoły

 

a dziuba

mgr Agnieszka Dziuba - Wicedyrektor

 

m malarczykmgr Małgorzata Malarczyk - Wicedyrektor 

 r juszynski

mgr inż. Ryszard Juszyński - Kierownik warsztatów szkolnych

 

j lanocha

Jan Łanocha - Z-ca kierownika warsztatów szkolnych 

  

 

PRZEDMIOTY HUMANISTYCZNE

1.

mgr Marzena Chojnowska

język polski

2.

mgr Joanna Czeszejko                                         

język polski

3.

mgr Ewa Dębowska

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

4.

mgr Agnieszka Dziuba

język polski, filozofia

5.

mgr Elżbieta Fabijańska-Nowacka

historia, historia i teraźniejszość, wiedza i społeczeństwo, wychowanie do życia w rodzinie

6.

mgr Krzysztof Janiak

historia, historia i teraźniejszość

7.

mgr Krzysztof Kostrzewa

plastyka

8.

mgr Ewa Pańczyszyn

język polski, wychowanie do życia w rodzinie

9.

mgr Izabela Skrzyniarz

język polski, język rosyjski

10.

mgr Agnieszka Sołgała

język polski

11.

mgr Daria Strehlau

język polski

12.

mgr Waldemar Wachowski

historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa

13.

mgr Ewa Witkowska

język polski

JĘZYKI  OBCE

14.

mgr Małgorzata Chorążyczewska

język niemiecki

15.

mgr Ewelina Fornal

język angielski

16.

mgr Aleksandra Hawryluk

język niemiecki

17.

mgr Marian Hoszman

język angielski

18.

mgr Natalia Hoszman

język angielski

19.

mgr Ewa Juszczak

język niemiecki

20.

mgr Edyta Kościukiewicz

język angielski zawodowy

21.

mgr Małgorzata Leśniewska

język angielski

22.

mgr Dorota Monczyn

język angielski

23.

mgr Sabina Orlicka

język niemiecki

24.

mgr Kamila Orlicka-Hyz

język niemiecki

25.

mgr Sylwia Petrus

język niemiecki

26.

mgr Aleksandra Rybczyńska

język angielski

27.

mgr Halina Sawczak

język angielski

28.

mgr Jolanta Sojka

język niemiecki

MATEMATYKA

29.

mgr Ewa Antropik – Konieczna

matematyka

30.

mgr Urszula Bereźnicka

matematyka

31.

mgr Karolina Kucharska

matematyka, informatyka

32.

mgr Anna Łotarewicz

matematyka

33.

mgr Dorota Miecznikowska

matematyka, wychowanie do życia w rodzinie

34.

mgr Wojciech Ryczek

matematyka

35.

mgr Wanda Zięba

matematyka

PRZEDMIOTY  PRZYRODNICZE

36.

mgr Joanna Giecołd

biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

37.

mgr inż. Grzegorz Klimek

chemia

38.

mgr inż. Joanna Klimek

fizyka, informatyka, chemia

39.

mgr Urszula Kluczkiewicz

geografia, przedmioty zawodowe hotelarskie

40.

mgr Magdalena Romanów-Pyrka

geografia, przedmioty zawodowe hotelarskie

41.

mgr Krystyna Skierś-Zajma

biologia, przedmioty zawodowe gastronomiczne

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE  INFORMATYCZNE

42.

mgr Artur Augustyniak

przedmioty teoretyczne i praktyczne

43.

mgr inż. Piotr Ciechanowicz

przedmioty teoretyczne i praktyczne, informatyka

44.

mgr Sławomir Majkut

przedmioty teoretyczne i praktyczne

informatyka

45.

mgr inż. Wojciech Maliszewski

przedmioty teoretyczne i praktyczne, informatyka

46.

mgr Sebastian Roj

przedmioty teoretyczne i praktyczne

WYCHOWANIE  FIZYCZNE

47.

mgr Maciej Bartkowiak

wychowanie fizyczne

48.

mgr Benedykt Jakubowski

wychowanie fizyczne

49.

mgr Katarzyna Jastrzębska

wychowanie fizyczne

50.

mgr Tomasz Kiersnowski

wychowanie fizyczne

51.

mgr Mariusz Rechmal

wychowanie fizyczne

52.

mgr Piotr Skrzypek

wychowanie fizyczne

53.

mgr Grzegorz Tomaszewski

wychowanie fizyczne

54.

mgr Rafał Wojewódka

wychowanie fizyczne

PODSTAWY  PRZEDSIĘBIORCZOŚCI / BIZNES i ZARZĄDZANIE

55.

mgr Piotr Traczyński

biznes i zarządzanie, podstawy przedsiębiorczości, przedmioty zawodowe hotelarskie

56.

mgr Dariusz Wojtala

podstawy przedsiębiorczości, działalność gospodarcza, doradca zawodowy

RELIGIA

57.

mgr Paweł Bloch

religia, historia

58.

mgr Agnieszka Denis

religia

59.

ks. mgr Marcin Krzyżanowski

religia

60.

ks. mgr Dariusz Załęski

religia

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE  GASTRONOMICZNE

61.

mgr inż. Iwona Bącela

przedmioty teoretyczne i praktyczne

62.

mgr Jolanta Bom

przedmioty teoretyczne i praktyczne

63.

mgr Janina Burdz

przedmioty teoretyczne i praktyczne

64.

mgr Wiesława Ciepłowska

przedmioty praktyczne

65.

mgr Anna Czywczyńska

przedmioty teoretyczne i praktyczne, biologia

66.

mgr Małgorzata Maciecka

przedmioty teoretyczne

67.

mgr Anna Rytwińska

przedmioty teoretyczne i praktyczne, chemia

68.

mgr Maciej Wyjatek

przedmioty teoretyczne i praktyczne

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE  LOGISTYCZNE

69.

mgr Arkadiusz Grobarek

przedmioty teoretyczne i praktyczne

70.

mgr Zbigniew Iwanowski

przedmioty teoretyczne i praktyczne

71.

mgr Piotr Styczyński

przedmioty teoretyczne i praktyczne, edukacja dla bezpieczeństwa

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE  EKONOMICZNO – HANDLOWE

72.

mgr Małgorzata Góral

przedmioty teoretyczne i praktyczne

73.

mgr Danuta Nikiel-Węglarska

przedmioty teoretyczne i praktyczne

74.

mgr Dariusz Szpigiel

przedmioty teoretyczne i praktyczne – ekonomia, hotelarstwo; podstawy przedsiębiorczości , biznes i zarządzanie, doradca zawodowy

PRZEDMIOTY  ZAWODOWE  MECHANICZNE i ELEKTROMECHANICZNE

75.

Jan Gierasimowicz

praktyczna nauka zawodu

76.

mgr inż. Mirosław Jarmołowicz

przedmioty teoretyczne i praktyczne

77.

mgr inż. Ryszard Juszyński

przedmioty teoretyczne i praktyczne

78.

mgr inż. Maciej Kobierski

przedmioty teoretyczne i praktyczne

79.

mgr Wiktor Koperkiewicz

praktyczna nauka zawodu

80.

Jan Łanocha

praktyczna nauka zawodu

81.

mgr Władysław Malinowski

praktyczna nauka zawodu

82.

Józef Mierzwa

praktyczna nauka zawodu

83.

Zbigniew Piotrowski

praktyczna nauka zawodu

84.

mgr inż. Piotr Rybczyński

przedmioty teoretyczne i praktyczne

85.

mgr inż. Ewa Skórka

przedmioty teoretyczne

BIBLIOTEKA

85.

mgr Agnieszka Hyżorek

bibliotekarz, historia i teraźniejszość

86.

mgr Małgorzata Malarczyk

bibliotekarz

87.

mgr Wioletta Łabieniec

bibliotekarz

PEDAGODZY

88.

mgr Iwona Galas

pedagog specjalny, pedagog szkolny

89.

mgr inż. Adrianna Krzemińska

pedagog szkolny, informatyka, doradca zawodowy

90.

mgr Ewa Mleczak

pedagog specjalny, pedagog szkolny

 

 

 

s orlicka 02Kierować współczesną szkołą to nie lada wyzwanie. Osoba na tym stanowisku musi wyróżniać się ogromnym taktem pedagogicznym, profesjonalizmem, znajomością prawa oświatowego, konsekwencją w działaniu, odwagą w podejmowaniu decyzji, przedsiębiorczością, otwartością na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, elastycznością w działaniu, etc., etc. …. I takim właśnie dyrektorem może pochwalić się Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie. Pani Sabina Orlicka piastuje swoje stanowisko od 2012 roku, a 28 czerwca tego roku w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Świebodzinie z rąk Starosty Pana Zbigniewa Szumskiego otrzymała nominację na kolejne 5 lat. Potwierdzeniem ogromnych zasług Pani Sabiny Orlickiej dla rozwoju kształcenia zawodowego w naszym powiecie, docenieniem ponadprzeciętnej pracy na rzecz swoich uczniów i nauczycieli jest Medal Komisji Edukacji Narodowej, który odebrała 14 października 2021 roku z rąk kurator oświaty – Pani Ewy Rawy. A zasług jest wiele… Kiedy 9 lat temu Pani Sabina Orlicka rozpoczynała pracę w Powiatowym Zespole Szkół w Świebodzinie jako dyrektor i nauczyciel języka niemieckiego, kierowała się misją i wizją szkoły ujętą w sentencji: „Semper in altum”, którą skrupulatnie do dnia dzisiejszego realizuje w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wiąże się to głównie z poprawą wyników egzaminów zewnętrznych, nawiązywaniem współpracy z kolejnymi partnerami szkoły, wzbogacaniem i unowocześnianiem wyposażenia gabinetów, czy permanentną modernizacją budynków szkolnych dzięki wykorzystaniu środków unijnych. Szkoła współpracuje z wieloma zakładami pracy, a uczniowie mogą odbywać praktyczną naukę zawodu na halach firm w naszym mieście.

Tradycją stało się, że wyniki egzaminów zewnętrznych są wyższe od wyników w powiecie, województwie czy w kraju. Uczniowie osiągają sukcesy w konkursach i olimpiadach, a także odbywają atrakcyjne praktyki zawodowe czy wycieczki dydaktyczne do zakładów pracy spoza województwa lubuskiego, a nawet poza granicami kraju.

Pani Sabina Orlicka nie byłaby wspaniałym i docenianym dyrektorem, gdyby nie była czułym i wrażliwym człowiekiem. Przez ostatnie lata mogliśmy obserwować ją wśród uczniów podczas akcji „Szlachetna Paczka”, na Lubuskim Turnieju Piłki Koszykowej Olimpiad Specjalnych, podczas bożonarodzeniowych kiermaszów, i zawsze uczestniczyła w tych wydarzeniach z myślą, aby pomagać innym.

Sabina Orlicka to nauczyciel i dyrektor z powołania, który charakteryzuje się ogromnym profesjonalizmem w zarządzaniu jedną z największych szkół w województwie lubuskim. To przywódca, który potrafi poprowadzić swój zespół przez nieodkryte dotąd drogi i bezdroża, wspierając, motywując i pokazując wartość edukacji bliskiej życiu. To dyrektor, którzy tworzy przestrzeń do podejmowania inicjatyw, gdzie błąd nie oznacza końca świata, a dobrą lekcję na przyszłość. To gospodarz, który nigdy się nie zatrzymuje, który doskonali swoje umiejętności i poszerza swoją wiedzę, by później dzielić się nią ze współpracownikami, a na lekcjach przekazywać uczniom.

Pani Sabina Orlicka to dobry człowiek, wspaniały psycholog, który w każdym człowieku dostrzega to, co w nim najlepsze. Cieszy się ogromnym autorytetem i szacunkiem grona pedagogicznego, uczniów oraz rodziców. To prawdziwa ikona naszej szkoły i autorytet, których w świecie współczesnym tak bardzo brakuje.

Nie sposób w kilku zdaniach wymienić wszystkich zasług Pani Sabiny Orlickiej, ale pewne jest jedno – przez 9 lat panowania w PZS zrobiła tak dużo, ile inni nie potrafiliby zdziałać w ciągu 20 lat. Nie wszystkie szkoły mogą pochwalić się takim gospodarzem, jakiego ma Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie. To zaszczyt, pracować z TAKIM DYREKTOREM: Sabina Orlicka – semper invicta.

Gratulujemy Naszej Pani Dyrektor ogromnego wyróżnienia i nagrody oraz życzymy bardzo dużo siły, zdrowia i wytrwałości w realizowaniu kolejnych przedsięwzięć. Życzymy otwartych drzwi wielu instytucji, życzliwości spotkanych na drodze ludzi oraz wsparcia i szacunku ze strony wszystkich współpracowników, uczniów i ich rodziców.

„Jeśli twoje działania inspirują innych do marzeń, uczenia się więcej, robienia więcej i stania się kimś więcej, jesteś liderem”. - John Quincy Adams

PZS Galerie

Kontakt z nami

Powiatowy Zespół Szkół w Świebodzinie

ul. Zachodnia 76a

66-200 Świebodzin

WWW: www.pzs.swiebodzin.pl

tel.: 68 475 74 99

e-mail: szkola@pzs.swiebodzin.pl

Administrator strony

Artur Augustyniak

e-mail: a.augustyniak@pzs.swiebodzin.pl

Kształcenie PZS